Podatnik podpisał z bankiem w 2006 roku umowę o kredyt hipoteczny oraz umowę z deweloperem. Deweloper odda mieszkanie z opóźnieniem pod koniec 2009 r.

- Czy po podpisaniu aktu notarialnego w 2009 roku będę mógł jeszcze skorzystać z ulgi - pyta pan Krzysztof z Torunia.

Tak. Prawo do odliczania od dochodu faktycznie zapłaconych odsetek w ramach ulgi odsetkowej nabyli podatnicy, którzy do końca 2006 roku zaciągnęli kredyt, m.in. na zakup nowego mieszkania.

W tym przypadku warunek został spełniony. Data podpisania aktu notarialnego przenoszącego na podatnika własność mieszkania wyznaczy moment, w którym będzie on mógł po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej.

Dla nabycia prawa do ulgi zlikwidowanej z początkiem 2007 roku decydujący był moment udzielenia podatnikowi kredytu, czyli data podpisania umowy z bankiem, a nie moment podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy z bankiem do końca 2006 roku, której przedmiotem było sfinansowanie jednej z inwestycji mieszkaniowych wymienionej w art. 26b ust. 1 ustawy o PIT, skutkowało nabyciem prawa do odliczania wydatków na spłatę odsetek pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek z uchylonego art. 26b ustawy o PIT. Moment nabycia prawa do ulgi odnosi się do zawarcia umowy, a nie do powinności banku wynikającej z umowy, polegającej na wypłacie kredytu, co potwierdziło Ministerstwo Finansów w specjalnie wydanym komunikacie.

Odliczenia wydatków na spłatę odsetek dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym zakończono inwestycję, co trzeba odpowiednio udokumentować. W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego od przedsiębiorcy, który wybudował go w zakresie działalności gospodarczej, odpowiednim dokumentem jest umowa w formie aktu notarialnego przenosząca na podatnika własność mieszkania. I tak będzie w omawianym przypadku. Pierwszego odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu podatnik może więc dokonać w rozliczeniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym sporządzono akt notarialny. Czytelnik ma podpisać go w tym roku, czyli po raz pierwszy będzie mógł skorzystać z ulgi w zeznaniu składanym za 2009 rok, tj. do 30 kwietnia 2010 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 9 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).