PORADA

Podatnik korzysta z internetu. Podpisując umowę z operatorem, wyraził zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Przed rozliczeniem rocznym podatnik zapytał, czy taka faktura może być podstawą do skorzystania z ulgi internetowej. W urzędzie dowiedział się, że nie. Jednak operator zapewnił, że jego faktury spełniają wymogi z rozporządzenia ministra finansów z 14 lipca 2005 r. dotyczącego faktur elektronicznych (Dz.U. nr 133, poz. 1119). Podatnik ma wątpliwości, kto ma rację.

- Organy podatkowe nie mogą kwestionować odliczenia ulgi internetowej dokonanego na podstawie faktury elektronicznej - wyjaśnia Łukasz Blaka, doradca podatkowy w firmie KPMG.

Jak podkreśla, zgodnie z ustawą o VAT i rozporządzeniem w sprawie faktur elektronicznych e-faktury traktowane są na równi z fakturami papierowymi, o ile spełniają wymogi określone w rozporządzeniu, m.in. gdy taką formę dokumentowania zaakceptował odbiorca faktur oraz zachowane są warunki gwarancji autentyczności pochodzenia i integralności jej treści.

- W kwestii udostępniania e-faktur organom podatkowym należy uznać, że podatnicy VAT zobowiązani są przechowywać je w sposób umożliwiający dostęp do nich w formie elektronicznej - mówi Łukasz Blaka.

Dodaje, że dla osób, niebędących podatnikami VAT, używających e-faktur w celu udokumentowania prawa do ulgi wystarczające wydaje się przedstawienie jej wydruku. W jego ocenie nie można uznać przepisów rozporządzenia nakazujących udostępnienie faktur w formie elektronicznej za wiążące inne osoby, skoro zgodnie z ustawą o VAT obowiązek przechowywania faktur dotyczy wyłącznie podatników VAT.