Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Określa to art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP