ANALIZA

Jeśli podatnik za 2008 rok spodziewa się nadpłaty podatku, powinien jak najszybciej złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym. Pozwoli mu to na szybkie odzyskanie pieniędzy.

Zgodnie z generalną zasadą zawartą w Ordynacji podatkowej urząd skarbowy na zwrot nadpłaty PIT ma trzy miesiące od momentu złożenia zeznania rocznego przez podatnika. Praktyka pokazuje jednak, że podatnicy, którzy szybko złożą zeznanie roczne, tj. nie czekają z rozliczeniem do ostatniego dnia kwietnia, zwrot podatku otrzymują znacznie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy. Nie oznacza to jednak, że jest to reguła stosowana przez organy podatkowe.

PRZYKŁAD: PODATNIK KWESTIONUJE WYSOKOŚĆ PODATKU

Podatnik twierdzi, że płatnik pobiera mu za duże zaliczki podatkowe. Czy może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Tak. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Uprawnienie to przysługuje również:

1) podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w wyniku zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, jeżeli:

a) w zeznaniach (deklaracjach) wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej,

b) w deklaracjach, z wyjątkiem deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek,

c) nie będąc zobowiązanymi do składania zeznań (deklaracji), dokonali wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej;

2) płatnikom lub inkasentom, jeżeli:

a) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,

b) w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej,

c) nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej.

W pełnej wersji artykułu przeczytasz:

Kiedy powstaje nadpłata

Jaki jest termin zwrotu nadpłaty

Czy nadpłata spłaca dług

Jaka jest forma zwrotu nadpłaty

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej.