Czy pracę dziecka rozliczą rodzice

Syn podatniczki w 2008 roku w czasie wakacji był zatrudniony na umowę o pracę. Brał udział w reklamach. Czy dochody z pracy syna rozliczy jego matka?

Nie Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Zatem dochody z pracy dzieci są wyłączone z katalogu zarobków, które mogą być rozliczone z zarobkami rodziców. W opisanym przypadku dziecko będzie musiało rozliczyć się samodzielnie. Jeśli dziecko jest za małe na wypełnienie zeznania podatkowego, powinien zrobić to za nie rodzic. W tym przypadku rodzic również podpisze zeznanie roczne.

Podstawa prawna

• Art. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

  • Czy ważna jest forma rozliczenia rodziców
  • Czy dziecko rozlicza dochód z najmu
  • Czy dziecko wspólnik rozlicza się oddzielnie
  • Czy alimenty na dziecko są opodatkowane
  • Czy od zapomogi jest podatek
  • Czy każde stypendium jest zwolnione z PIT
  • Czy dziecko skorzysta z ulgi na internet
  • Czy zarobek z praktyki jest opodatkowany
  • Czy zarabiający student się rozlicza

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w e-wydaniu Gazety Prawnej