Czy odliczyć koszt wynagrodzenia córki

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wynagrodzenie pełnoletniej córki właściciela przedsiębiorstwa osoby fizycznej, które wynika z umowy zlecenia, i czy w opisanym przypadku należy zapłacić składkę ZUS?

Tak Pełnoletnia córka zatrudniona na umowę zlecenie jest traktowana jak obcy pracownik. Jeśli więc tylko jej praca miała bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wynagrodzenie, które otrzyma z tego tytułu, jest dla rodzica prowadzącego działalność gospodarczą kosztem uzyskania przychodów.

Także przepisy ZUS stosuje się do takiej umowy zlecenia analogicznie jak dla osoby obcej. Oznacza to, że trzeba zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Najprawdopodobniej, bo jeśli np. córka jest studentką, to składki ZUS są dla niej dobrowolne.

Podstawa prawna

• Art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W pełnej wersji artykułu, przeczytasz:

- Czy trzeba mieć drugi samochód

- Czy posiłki dla załogi są kosztem

- Czy odliczyć wydatek na wodę mineralną

- Czy odsetki dla żony są kosztem

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej