Na fakturze VAT, którą otrzymuje podatnik, jest nazwisko jego i żony. Podatnicy ponieśli opłaty za internet za 2008 rok w wysokości 600 zł.

- Czy każde z nas może odliczyć 19 proc. tej kwoty, tj. oboje po 114 zł, czy też tylko 114 zł (oboje po 57 zł) - pyta pan Marek z Poznania.

Niestety, żadna z podanych kwot w pytaniu nie jest właściwa. Podatnicy mogą w zeznaniu rocznym uwzględnić całe wydane 600 zł.

Ulga internetowa polega na odliczeniu od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków na internet w miejscu zamieszkania podatnika. Odliczenie nie może jednak przekroczyć 760 zł. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest posiadanie faktury VAT, potwierdzającej poniesienie wydatków na sieć. Jeśli małżonkowie posiadają fakturę VAT za internet wystawioną na imię męża i żony, to oboje mają prawo skorzystać z tego odliczenia. W omawianym przypadku poniesione w 2008 roku wydatki na internet mieszczą się w ustawowym limicie odliczenia 760 zł. Zatem w zeznaniu PIT za 2008 rok małżonkowie mogą uwzględnić całą wydaną na internet kwotę, czyli 600 zł.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).