Wydatki na internet można odliczyć od dochodu tylko wtedy, jeśli faktury od dostawcy internetu wystawione były na adres zamieszkania podatnika.
~ Na fakturze za internet adres, pod którym z niego korzystałem, jest inny niż mój adres stałego zameldowania. Czy w związku z tym przysługuje mi prawo odliczenia tej ulgi. Nie miałem umowy o wynajem lokalu, natomiast faktury faktycznie były wystawiane do adresu zamieszkania, nie zameldowania - pyta boro na internetowym forum gazetaprawna.pl
Podatnicy mają prawo do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych na użytkowanie sieci internet w lokalu lub budynku, które są ich miejscem zamieszkania. Przepisy nie odwołują się w tym przypadku do miejsca zameldowania podatnika. Oznacza to, że przy możliwości stosowania ulgi internetowej kluczowe jest miejsce zamieszkania, tj. miejscowość, w której podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Zgodnie z przepisami kwota odliczeń w roku podatkowym nie może przekroczyć 760 zł.
Wysokość możliwych do odliczenia wydatków podatnik powinien ustalić na podstawie faktury VAT wystawianej przez dostawcę internetu. Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi internetowej, na fakturze muszą być wypisane dane podatnika, a faktura musi być wystawiona na jego adres zamieszkania, w którym podatnik użytkował internet.
Aby podatnik mógł odliczyć od dochodu wydatki na internet, niezbędne jest ich udokumentowanie fakturami posiadającymi wszystkie wyżej wymienione elementy. Jeżeli podatnik w ciągu 2008 roku poniósł opłaty na internet przekraczające 760 zł, to od dochodu odliczy tylko kwotę limitu, natomiast jeśli wysokość opłat była niższa od limitu, to od dochodu odliczy tylko tę niższą kwotę.