Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. W tym roku po raz pierwszy będzie rozliczał się z fiskusem z tytułu prowadzonej działalności.

- Czy jako podatnikowi opłacającemu ryczałt przysługuje mi prawo do skorzystania w rocznym zeznaniu podatkowym z ulgi internetowej - pyta pan Jan z Kazimierza Dolnego.

Tak. Podatnik opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego może odliczyć ulgę na internet.

Podatnicy opłacający ryczałt mogą korzystać z niektórych ulg i odliczeń, przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedną z takich ulg jest odliczana od podstawy opodatkowania tzw. ulga internetowa. Można ją odliczyć także od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym. Należy podkreślić, że w tej sytuacji ulga może być odliczana zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28. W tym drugim przypadku podatnik, który zamierza skorzystać z odliczenia, powinien dołączyć do zeznania załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Trzeba pamiętać, że można odliczyć wydatki na użytkowanie internetu na podstawie ustawy o podatku zryczałtowanym, pod warunkiem że nie zostały one odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga ta, tak jak w latach poprzednich, jest limitowana. Podatnik może odliczyć poniesione wydatki na użytkowanie internetu w domu lub mieszkaniu będącym jego miejscem zamieszkania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).