Firma organizuje wigilię z okazji świąt Bożego Narodzenia dla swoich pracowników i ich rodzin.

- Czy wydatki poniesione na zorganizowanie takiej imprezy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu - pyta pani Katarzyna, księgowa w poznańskiej firmie.

Organizacja spotkania w części dotyczącej pracowników będzie pozostawała w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Spotkanie to będzie odgrywać rolę integracyjną, co ma przełożenie na wzajemną współpracę i poprawę atmosfery w pracy. Jednak większość osób na spotkaniu wigilijnym będą stanowiły rodziny pracowników, zatem z uwagi na brak możliwości wykazania związku przyczynowo-skutkowego między poniesionymi wydatkami a osiągniętym przez firmę przychodem z tytułu udziału tych osób firma nie będzie mogła zaliczyć wydatków poniesionych na wigilię do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko potwierdzają też organy podatkowe w wydawanych interpretacjach.

Może się też zdarzyć, że tylko część poniesionych wydatków na imprezę wigilijną pracodawca będzie zaliczał do kosztów podatkowych. W takiej sytuacji trzeba zadbać o dobre udokumentowanie wydatków. Najbezpieczniej byłoby wyodrębnić wartość wydatków, które będą kosztami z całości poniesionych wydatków (np. poprzez ryczałtowe określenie kwoty poniesionej na uczestnika). Jeśli takiej dokumentacji nie będzie, organ podatkowy może starać się wydatki poniesione na organizację imprezy w całości wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).