Podatnik, który zatrudnia 15 pracowników, zapowiedział, że zorganizuje firmowe spotkanie wigilijne z poczęstunkiem i opłatkiem.

- Czy wydatki poniesione na zorganizowanie takiej imprezy będą mogły być kosztem uzyskania przychodów - pyta pan Kamil z Katowic, właściciel małej firmy budowlanej.

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Przedsiębiorca będzie mógł rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów wydatki poniesione na firmową wigilię.

Jednak uwaga, aby dany wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy, musi mieć on związek z osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów z wyjątkiem kosztów, które są wymienione w art. 23 ustawy o PIT jako wydatki, które nie mogą być kosztami.

Wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy wigilijnej są w sposób pośredni związane z uzyskiwanymi przez pracodawcę przychodami, jako że przyczyniają się do poprawy atmosfery w zespole i integrują jego członków, a przez to zwiększają efektywność pracowników.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym oraz interpretacjami organów podatkowych, jeśli impreza miałaby służyć jedynie rozrywce i rekreacji pracowników, wydatki na jej zorganizowanie nie byłyby kosztami podatkowymi pracodawcy.

Aby nie mieć żadnych problemów z właściwym rozliczeniem wydatków na wigilię, warto przygotować odpowiednią dokumentację (np. program spotkania wraz z listą uczestników), która jednoznacznie będzie określać integracyjny i motywacyjny charakter spotkania.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).