Przedsiębiorca prowadzi zakład usługowy i rozlicza VAT za okresy miesięczne.

- Podobno został wydłużony okres na odliczenie podatku naliczonego. Ile mam czasu na odliczenie i z czego ta zmiana wynika - pyta pan Jacek z Wrocławia.

Termin na dokonanie odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur lub dokumentów celnych został wydłużony z dniem 1 grudnia 2008 r.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 86 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który nie dokona odliczenia podatku w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę, będzie mógł dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Na przykład jeżeli podatnik rozlicza się za okresy miesięczne i otrzyma fakturę w styczniu, będzie mógł odliczyć kwotę podatku z niej wynikającą w rozliczeniu za ten okres, tj. za styczeń lub luty, lub marzec.

Nowe brzmienie przepisu zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT z 7 listopada 2008 r. Przed zmianą podatnik mógł zrealizować prawo do odliczenia VAT w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny, lub w okresie następnym.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 41 lit. e) ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1320).