Podatnik w wyniku szkód po letnich huraganach otrzymał pomoc materialną od urzędu miasta na odbudowę swojego domu.

- Czy od uzyskanych pieniędzy powinienem w rozliczeniu za 2008 rok zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych - pyta pan Maciej z Częstochowy.

Podatnik nie będzie musiał zapłacić od uzyskanych pieniędzy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zasada ta ma już zastosowanie do rozliczenia PIT za 2008 rok. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PIT podatnicy, którzy otrzymali jednorazową pomoc materialną finansowaną ze środków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, nie muszą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 11 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).