W najbliższym czasie inwestor planuje kupić akcje niektórych spółek. W tym celu zastanawia się nad zaciągnięciem kredytu bankowego.

- Czy koszty prowizji i opłat bankowych związanych z obsługą kredytu będę mógł zaliczyć później do kosztów uzyskania przychodu z tych akcji - pyta pan Jan z Warszawy.

Tak, ale do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć tylko te zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, które przypadły na tę część kredytu, jaka została rzeczywiście przeznaczona na zakup tych akcji.

Ten warunek wynika wprost z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy wyeliminują rozbieżności w zakresie zaliczania tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodu, jakie pojawiały się ostatnio w interpretacjach organów podatkowych. Dotychczas część organów uważała, że prowizje bankowe od takiego kredytu nie stanowią kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji, uznając, że jest to opłata za usługę bankową i nie można jej uznać za koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży papierów wartościowych akcji, ponieważ pozostaje ona bez związku z celem kredytu. Inne przyjmowały korzystną interpretację i uważały, że dodatkowe koszty związane z kredytem na zakup akcji i obsługą tego kredytu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w całości, nawet jeśli w związku z redukcją zleceń podatnikowi nie została ostatecznie przydzielona taka liczba akcji, jaką zamówił.

Kompromisem były interpretacje mówiące, że odsetki można zaliczyć w koszty tylko i wyłącznie co do wysokości kwoty, która faktycznie została przeznaczona na zakup tych papierów, a więc proporcjonalnie. Ustawodawca, wprowadzając do ustawy o PIT nowy przepis, przyjął za słuszne właśnie to stanowisko.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 16 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).