Odsetki i prowizje od kredytu na zakup akcji są kosztem przypadającym proporcjonalnie na tę część kredytu, która została faktycznie wydatkowana na nabycie akcji.
Przepis dotyczący możliwości zaliczenia kosztów kredytu zaciągniętego na zakup instrumentów finansowych do kosztów podatkowych inwestora jest postrzegany przez ekspertów podatkowych jako jeden z najbardziej niekorzystnych przepisów w ustawie o PIT.
Przepis ten dotknie finansowo tych inwestorów, którzy nabyli akcje w ofertach pierwotnych, korzystając ze środków kredytowych, ale ze względu na wysoką redukcję zapisów otrzymali tylko część akcji. Ich zobowiązanie podatkowe ze sprzedaży tak nabytych akcji obecnie będzie wyższe niż wcześniej.
A jeśli w wyniku redukcji zapisów do nabycia akcji wystarczyły tylko środki gotówkowe inwestora, to organy podatkowe mogą kwestionować możliwość zaliczenia do kosztów tych wydatków proporcjonalnych.
Zdaniem Roberta Morawskiego, eksperta podatkowego w CDM Pekao, jeśli przyjąć, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307), że do kosztów uzyskania przychodów można a contrario zaliczyć zapłacone odsetki i prowizję od kredytu (za który dokonano nabycia akcji) przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która została wydatkowana na nabycie papierów wartościowych, to w tym przypadku do kosztów nie można zaliczyć ani grosza z prowizji kredytowej. Klient wykorzystał 0 proc. kredytu. Tak też będą interpretować ten przepis organy podatkowe.
Przy konstrukcji tego przepisu ustawodawca nie wziął pod uwagę, że bez zaciągnięcia kredytu inwestorowi nie udałoby się w ogóle dokonać zapisu na akcje i dokonać zakupu nawet mniejszej ilości papierów.
Robert Morawski zwraca jednak uwagę, że przepis można też tłumaczyć inaczej. W jego opinii, jeśli kredyt służył wyłącznie tzw. lewarowaniu (zwielokrotnienie środków i dokonanie zapisu na większą ilość akcji), a do zakupu w wyniku redukcji zleceń klient wykorzystał tylko środki własne, to opisane w art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy o PIT ograniczenie takiego inwestora nie dotyczy. To ograniczenie o proporcjonalności dotyczy tylko kredytu na zakup, a nie kredytu służącego lewarowaniu.
Przykład
Ograniczenie kosztów
Przy zaciągniętym kredycie 200 tys. zł i prowizji 1 tys. zł za jego udzielnie, inwestor nabył akcje o wartości 15 tys. zł w całości ze środków kredytowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć 75 zł (1 tys. zł x (15 tys. zł / 200 tys. zł)).