Przepis dotyczący możliwości zaliczenia kosztów kredytu zaciągniętego na zakup instrumentów finansowych do kosztów podatkowych inwestora jest postrzegany przez ekspertów podatkowych jako jeden z najbardziej niekorzystnych przepisów w ustawie o PIT.

Przepis ten dotknie finansowo tych inwestorów, którzy nabyli akcje w ofertach pierwotnych, korzystając ze środków kredytowych, ale ze względu na wysoką redukcję zapisów otrzymali tylko część akcji. Ich zobowiązanie podatkowe ze sprzedaży tak nabytych akcji obecnie będzie wyższe niż wcześniej.

A jeśli w wyniku redukcji zapisów do nabycia akcji wystarczyły tylko środki gotówkowe inwestora, to organy podatkowe mogą kwestionować możliwość zaliczenia do kosztów tych wydatków proporcjonalnych.

Zdaniem Roberta Morawskiego, eksperta podatkowego w CDM Pekao, jeśli przyjąć, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307), że do kosztów uzyskania przychodów można a contrario zaliczyć zapłacone odsetki i prowizję od kredytu (za który dokonano nabycia akcji) przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która została wydatkowana na nabycie papierów wartościowych, to w tym przypadku do kosztów nie można zaliczyć ani grosza z prowizji kredytowej. Klient wykorzystał 0 proc. kredytu. Tak też będą interpretować ten przepis organy podatkowe.

Przy konstrukcji tego przepisu ustawodawca nie wziął pod uwagę, że bez zaciągnięcia kredytu inwestorowi nie udałoby się w ogóle dokonać zapisu na akcje i dokonać zakupu nawet mniejszej ilości papierów.

Robert Morawski zwraca jednak uwagę, że przepis można też tłumaczyć inaczej. W jego opinii, jeśli kredyt służył wyłącznie tzw. lewarowaniu (zwielokrotnienie środków i dokonanie zapisu na większą ilość akcji), a do zakupu w wyniku redukcji zleceń klient wykorzystał tylko środki własne, to opisane w art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy o PIT ograniczenie takiego inwestora nie dotyczy. To ograniczenie o proporcjonalności dotyczy tylko kredytu na zakup, a nie kredytu służącego lewarowaniu.

Przykład

Ograniczenie kosztów

Przy zaciągniętym kredycie 200 tys. zł i prowizji 1 tys. zł za jego udzielnie, inwestor nabył akcje o wartości 15 tys. zł w całości ze środków kredytowych. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć 75 zł (1 tys. zł x (15 tys. zł / 200 tys. zł)).