Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że bonusy za sprzedaż w określonej wysokości nie są świadczeniem usług ani dostawą towarów. Dla podatników oznacza to, że dodatkowe kwoty otrzymane za zrealizowaną sprzedaż, czyli premie, nie podlegają VAT.

W omawianej sprawie podatnik prowadził działalność polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu RTV i AGD. Dostawcy sprzętu, chcąc zachęcić podatnika do zwiększenia obrotu, a zatem do zwiększenia sprzedaży produktów, przyznają im premie pieniężne za osiągnięcie zadeklarowanej wielkości sprzedaży oraz terminowe płatności.

Zdaniem skarżącego, premie takie nie są wynagrodzeniem za świadczone przez niego usługi. Stanowisko takie potwierdził sąd. Przypomniał, że zgodnie z polskimi przepisami, jak również przepisami 112 Dyrektywy, nie można uznać, że czynności stanowiące dostawę towarów nie mogą poprzez ich zsumowanie przekształcić się w usługę. Sąd przyznał także, że skoro premie nie są świadczeniem usług, to nie ma obowiązku dokumentowania ich fakturami VAT.

Sygn. akt III SA/Wa 1056/08 (nieprawomocny)