Skarżąca spółka jest właścicielem biurowca, w którym wynajmuje pomieszczenia. Podpisuje wieloletnie umowy najmu. Wprowadziła procedurę, zgodnie z którą w trakcie negocjacji z dotychczasowym lub nowym najemcą wypłaca pewną jednorazową kwotę pieniędzy, która ma zachęcić do zawarcia umowy najmu. Spółka i najemcy są czynnymi podatnikami VAT. Skarżąca chciała wiedzieć, czy wypłatę zachęty musi opodatkować podatkiem od towarów i usług. Jej zdaniem nie miała takiego obowiązku, z czym nie zgodził się minister finansów.

Sąd przyznał rację spółce. Orzekł, że nie można zachęty uznać za świadczenie usług, jak chciał minister. A zgodnie z ustawą o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jedynie dostawa towarów i świadczenie usług są opodatkowane VAT. WSA wyjaśnił też, że samo podpisanie umowy jest jedynie oświadczeniem stron tej umowy. A więc też nie jest usługą.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Poznaniu z 9 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Po 320/12.