Sędzia Artur Mudrecki podkreślił, że Ministerstwo Finansów powinno wziąć pod uwagę przy wydawaniu interpretacji, że żyjemy w XXI wieku i technika budowlana jest zaawansowana. Nie można sztucznie rozdzielać usług związanych z postawieniem budynku mieszkalnego tylko od tego, czy usługa ta dotyczy czynności w bryle budynku, czy poza nią. Przecież drenaż fundamentu ma związek z późniejszym właściwym i bezpiecznym użytkowaniem budynku. Pogląd ministra sztucznie rozdziela usługę związaną z budownictwem mieszkaniowym.

W interpretacji minister uznał, że drenaż opaskowy fundamentu stanowi element infrastruktury towarzyszącej budynkowi, znajduje się poza jego bryłą i dlatego jego wykonanie nie może być opodatkowane 7-proc. (obecnie 8-proc.) stawką, ale podstawową 22-proc. (obecnie 23 proc.)

Sąd nie zgodził się z tym. Podkreślił, że w sprawie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu jest jednolita linia orzecznicza NSA. Ministerstwo powinno brać to pod uwagę przy wydawaniu kolejnych interpretacji.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 978/11.