Według podatnika posadowienie na działce budowlanej ocynkowanych słupków i przymocowanie do nich siatki metalowej ma charakter trwały i nie można takiego ogrodzenia przenieść bez naruszenia fundamentów. Słupki były wbite na głębokość 0,5 metra. Tym samym takie ogrodzenie jest budowlą, a jego dostawa wraz z gruntem jest zwolniona z VAT.

Minister finansów nie zgodził się z tym, ponieważ ogrodzenie nie jest samodzielną budowlą, więc grunt jest niezabudowany. Sędzia NSA Arkadiusz Cudak podkreślił, że przy stosowaniu przepisów o VAT nie można posługiwać się pojęciem budowli jak w prawie cywilnym. VAT jest podatkiem zharmonizowanym, a prawo cywilne w państwach europejskich jest zróżnicowane, dlatego przy rozumieniu pewnych pojęć dla potrzeb VAT należy odwoływać się do ich znaczeń ekonomicznych. Wartością jest grunt, a nie ogrodzenie.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 918/11.