Skarżąca spółka zamówiła samochód. Miał on świadectwo homologacji, z którego wynikało, że jest to auto ciężarowe (tzw. z kratką). Sprzedawca dostarczył pojazd przed końcem 2010 r. i w tym terminie spółka zapłaciła zaliczkę wynoszącą 100 proc. wartości zamówienia. Dostawca wystawił jednak fakturę w 2011 r., a więc po zmianie przepisów ustawy o VAT, które przewidują, że od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. nie jest możliwe pełne odliczenie VAT od samochodów z kratką. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) podatnicy mogą w tym okresie odliczyć jedynie 60 proc. wydatku, ale nie więcej niż 6 tys. zł.

Sąd orzekł, że w takiej sytuacji skarżąca spółka mogła odliczyć pełny VAT, czyli zastosować korzystniejsze dla niej przepisy, obowiązujące do końca 2010 r. Uzasadniał, że obowiązek podatkowy powstał w momencie dostawy spornego samochodu, a nie w chwili otrzymania faktury. Oznacza to, że istotna jest data sprzedaży, a nie data wystawienia faktury.

Sędzia Alojzy Skrodzki wyjaśnił też, że gdyby przyjąć stanowisko ministra finansów, to podatnicy kupujący pod koniec 2012 r. samochody mogliby odliczyć 100 proc. VAT, o ile fakturę otrzymaliby już w 2013 r. Zgodnie z wyrokiem podatnicy nie będą mieli takiej możliwości. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 10 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1509/11.