W sprawie organy podatkowe zakwestionowały rozliczenie CIT spółki. Na wezwanie organu spółka nie wyraziła jednak zgody na podwyższenie wartości sprzedanego samochodu Peugeot Boxer z 1,8 tys. zł do 15,7 tys. zł.

Według firmy samochód nie był sprawny, ponieważ nie został w pełni naprawiony po dwóch wypadkach. Organ ustalił jednak wartość samochodu na podstawie opinii biegłych.

Składając skargę do sądu, spółka zarzuciła, że biegły, sporządzając na zlecenie organu wycenę auta, nie uwzględnił stanu technicznego pojazdu. Biegły wycenił auto, tak jakby zostało przywrócone do stanu sprzed wypadku, co było skutkiem tego, że według organów w dacie sprzedaży auto było w stanie nieuszkodzonym.

Sąd uznał, że organ ma obowiązek przychylić się do wniosku podatnika o wycenę dodatkową uwzględniającą stan uszkodzeń. Rozstrzygnięcie to podzielił NSA, oddalając skargę dyrektora izby skarbowej.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 1927/11.