Organ, który nie zgadza sie ze spółką, że sprzedawany samochód powypadkowy nie został przywrócony do pełnej sprawności, a zatem jego cena sprzedaży powinna być niższa, niż określiła to spółka, musi uwzględnić wniosek spółki o zleceniu biegłemu dokonania wyceny uzupełniającej.
W sprawie organy podatkowe zakwestionowały rozliczenie CIT spółki. Na wezwanie organu spółka nie wyraziła jednak zgody na podwyższenie wartości sprzedanego samochodu Peugeot Boxer z 1,8 tys. zł do 15,7 tys. zł.
Według firmy samochód nie był sprawny, ponieważ nie został w pełni naprawiony po dwóch wypadkach. Organ ustalił jednak wartość samochodu na podstawie opinii biegłych.