Sprawa, którą zajął się sąd, dotyczyła zgłoszenia celnego sprowadzenia auta osobowego. Urząd celny przeprowadził kontrolę zgłoszenia celnego, w wyniku której stwierdził, że zadeklarowana wartość celna używanego samochodu jest zaniżona. W decyzji określił nową wartość pojazdu oraz kwotę długu celnego.

Podatnik zaskarżył tę decyzję, ponieważ w jego ocenie urzędnicy wydają ją na podstawie przepisów, które nie zostały prawidłowo opublikowane w języku polskim.

Sąd I instancji nie podzielił zarzutów podatnika i utrzymał w mocy decyzję organu celnego. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił jednak ten wyrok.

Sędzia Gabriela Już podkreśliła, że brak publikacji unijnego aktu prawnego w języku polskim w odpowiednim dzienniku nie może być podstawą do wydania decyzji ustalającej kwotę zobowiązania.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 20 grudnia 2011 r., sygn. akt I GSK 756/10.