W rozpatrywanej sprawie urząd kontroli skarbowej przeprowadził kontrolę u podatnika prowadzącego zakład pogrzebowy. Usługi pogrzebowe objęte były zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Urzędnicy stwierdzili jednak, że przedsiębiorca nieprawidłowo zakwalifikował sprzedaż trumien do działalności handlowej i nieprawidłowo opodatkował tę usługę stawką 3 proc. zamiast 8,5 proc. jak dla usługi pogrzebowej.

Ponadto z postępowania kontrolnego wynikało, że przedsiębiorca nie sprzedawał trumien bez towarzyszącej usługi pogrzebowej. Oddzielna specyfikacja trumien na fakturze nie pozwala na ujęcie przychodów z ich sprzedaży do usług w zakresie handlu objętych 3 proc. stawką.

Przedsiębiorca nie zgodził się z tą decyzją i złożył skargę do sądu, uznając, że miał prawo do stosowania różnych stawek podatkowych. Sąd jednak przyznał rację organom podatkowym. Jeśli bowiem przedsiębiorca świadczy usługi pogrzebowe jako kompleks czynności związanych z pochówkiem oraz sprzedawał rzeczy, np. kwiaty, trumny, urny, to jest to usługa kompleksowa. Stanowisko to podzielił również NSA. Uznał, że jeśli przedsiębiorca pogrzebowy świadczy usługę związaną pochówkiem, składającą się z wielu czynności, a sprzedaż trumien czy urn jest jednym z elementów tej usługi, to należy zastosować jedną stawkę.

Sędzia Lidia Ciechomska-Florek podkreśliła, że jeżeli podatnik błędnie rozdzielał przychód i stosował różne stawki podatkowe, to organy były uprawnione do zwiększenia podstawy opodatkowania i przyjęcia 8,5-proc. stawki dla przychodów, właściwej dla usług pogrzebowych. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 586/10.