Spółka kupiła gospodarstwo rolne oraz przynależne do niego grunty. Zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), a następnie złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Spółka uzasadniła, że na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101 poz. 649 z późn. zm.) zwolniona z podatku jest sprzedaż nieruchomości, pod warunkiem że w chwili zakupu nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością kupującego.

Naczelnik urzędu skarbowego, a następnie dyrektor izby skarbowej stwierdzili, że nabyte przez spółkę grunty zostały przez nią zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a to wyklucza zastosowanie zwolnienia.

WSA w Warszawie uchylił jednak decyzję organów podatkowych, bowiem w jego ocenie należy odróżnić nabycie gruntów i ich zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, od zajęcia gruntów w związku z prowadzoną działalnością. Jak podkreśliła sędzia Małgorzata Jarecka, jeśli nabywca gospodarstwa rolnego nie prowadził na nim faktycznie działalności gospodarczej, w praktyce nie robił nic z tymi gruntami, to zakup mniejszych gruntów przynależących do tego gospodarstwa rolnego jest zwolniony z PCC. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III Sa/Wa 114/11