W sprawie rozpatrywanej przez Naczelny Sąd Administracyjny spółka odliczyła w pełni podatek związany z zakupami służącymi wytworzeniu lokali mieszkalnych. Lokale te budowane były z zamiarem ich sprzedaży, jednak ze względu na zapaść cen na rynku nieruchomości spółka zdecydowała się wnieść niesprzedane lokale aportem do spółek osobowych, zajmujących się wynajmem nieruchomości.

Wnosząc taki wkład, spółka skorzystała ze zwolnienia od podatku przewidzianego w par. 38 rozporządzenia ministra finansów (Dz.U. z 2008 r. nr 212, poz. 1336). Przepis ten ustanawiał zwolnienie z VAT wnoszenia wkładów niepieniężnych w okresie od grudnia 2008 roku do końca marca 2009 roku.

Według spółki nie miała ona obowiązku korekty podatku naliczonego, gdyż zwolnienie aportów od podatku wprowadzone zostało do polskich przepisów o VAT niezgodnie z przepisami wspólnotowymi.

W otrzymanej przez spółkę interpretacji minister finansów stwierdził, że jeśli spółka odliczyła w całości podatek naliczony, jak od towaru służącego wyłącznie sprzedaży opodatkowanej i skorzystała ze zwolnienia, to musi skorygować VAT. Spółka złożyła skargę do sądu, który przyznał jej rację i uchylił interpretację. Podobnie stanowisko spółki poparł NSA.

Sędzia Grażyna Jarmasz podkreśliła, że jeżeli czynność wniesienia aportu jest w przepisach wspólnotowych uznawana za czynność opodatkowaną, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nawet jeśli podatnicy zastosują się do polskich przepisów i potraktują czynność wniesienia aportu jako zwolnioną z VAT, i w konsekwencji nie odprowadzą należnego podatku, nie mają obowiązku opodatkowania tej czynności z uwagi na regulacje wspólnotowe. Dyrektywa 112 zawiera zamknięty katalog czynności zwolnionych z VAT, w którym nie przewidziano zwolnienia dla aportu. Wyrok jest prawomocny

Sygn. akt I FSK 984/10