NSA rozpoznał sprawę dotycząca oprocentowania zwrotu nadpłaty VAT za miesiące od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r. Sprawa dotyczyła nienależnie zapłaconego VAT od zakupu paliwa do samochodów w kontekście wyroku TS UE z 22 grudnia 2008r. w sprawie Magoora (C-414/07).

Sąd potwierdził stanowisko fiskusa, że do oprocentowania nadpłaty należy stosować Ordynację podatkową obowiązującą w 2004 roku, a nie jak chciała skarżąca spółka, przepisy obowiązujące od 19 lipca 2008 r., czyli od dnia wprowadzenia do Ordynacji podatkowej korzystnych przepisów o oprocentowania nadpłaty podatku powstałej w związku z orzeczeniem TS UE.

Sędzia Krystyna Chustecka podkreśliła, że wobec braku przepisów przejściowych, nie można stosować przepisów wprowadzonych w 2008 roku do poprzednich stanów prawnych. To oznacza dla spółki, że nie odzyska odsetek w wysokości ponad 200 tys. zł. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1137/10