Sprawa rozstrzygnięta przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy dotyczyła możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej przez spadkobiercę, który przez 10 lat opiekował się spadkodawcą.

Ulga w podatku od spadków polega na tym, że spadkobierca nie wlicza do podstawy opodatkowania wartości mieszkania, o ile jego powierzchnia użytkowa nie przekracza 110 mkw. Aby skorzystać z tej preferencji, spadkobierca (zaliczany do III grupy podatkowej, a więc niespokrewniony ze spadkodawcą) musi spełnić określone warunki. Jednym z nich był obowiązek zawarcia umowy o opiekę ze spadkodawcą, sporządzoną przez organem gminy. Wymóg ten dotyczył stanu do końca 2006 roku. Od 1 stycznia 2007 r. nie trzeba zawierać umowy przed organem gminy. Na umowie muszą być jednak podpisy notarialnie poświadczone. Drugim z warunków (nie zmienił się) jest sprawowanie opieki nad spadkodawcą przez co najmniej dwa lata.

Jak orzekł sąd, niedopełnienie wymogu podpisania umowy przed organem gminy oznacza, że podatnik nie może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. W efekcie spadkobierca będzie musiał zapłacić podatek od nabytego mieszkania. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Bd 258/11