WSA w Warszawie orzekł, że wydatki poniesione na szkolenia, spotkania integracyjne, spotkania integracyjno-szkoleniowe organizowane w siedzibie oraz poza siedzibą, spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych.

Dotyczy to jednak tylko wydatków poniesionych na pracowników oraz podwykonawców, świadczących pracę dla spółki na podstawie innych umów niż umowa o pracę. Do kosztów spółka nie będzie mogła zaliczyć wydatków na spotkania dla osób towarzyszących.

Sąd uzasadniał, że różnicowanie wydatków w zależności od rodzaju umowy, na podstawie której świadczona jest praca, nie znajduje potwierdzenia w przepisach ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Taki podział jest sztuczny i nie można wydatków różnicować w ten sposób.

WSA dodał również, że wydatków na spotkania szkoleniowe i integracyjne dla pracowników i podwykonawców nie można uznać za wydatki na reprezentację, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Skarżącą była spółka działająca w branży nowych technologii. Wyjaśniła, że specyfika jej działalności polega na tym, że pracę świadczą na jej rzecz zarówno pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak i podwykonawcy działający na podstawie umów cywilnoprawnych.

Spotkania szkoleniowe i integracyjne są niezbędne w celu wymiany doświadczeń między pracownikami i podwykonawcami oraz stworzenia dobrze działającego zespołu. Dzięki temu firma może być bardziej konkurencyjna na rynku. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 3298/10