Kosztem uzyskania przychodu nie są wydatki na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, co jednoznacznie wynika z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Jednak wydatki związane z imprezami pracowniczymi mają inny charakter. Będzie się też to odnosiło do pracownika np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który odchodzi na emeryturę, gdy firma zorganizowała mu pożegnalny poczęstunek.

– Takie spotkanie ma charakter imprezy integracyjnej – mówi Katarzyna Poprawa, ekspert z firmy księgowej Auxilium.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podkreślają, że impreza integracyjna powinna mieć na celu m.in. wzmocnienie więzi pomiędzy pracodawcą a pracownikami oraz zmotywowanie ich do efektywniejszego działania. W związku z tym wydatki takie mogą być uznane za koszt podatkowy.

Zaliczenie całości nadkładów do kosztów uzyskania przychodów nie będzie możliwe, gdy w imprezie uczestniczą np. kontrahenci lub byli pracownicy.

W takim przypadku należy rozdzielić wydatki na dotyczące pracowników i gości spoza firmy. Tylko część związana z pracownikami stanowi koszt podatkowy.