Podatnik wystąpił do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji czy umowy sprzedaży lub zamiany koni podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych – PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.). W jego ocenie przy zakupie koni nie trzeba płacić PCC, ponieważ opodatkowanie ograniczone jest do przypadków, gdy przedmiotem umowy są rzeczy i prawa majątkowe. Podatnik podkreślił, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zwierzę nie jest rzeczą. Jednocześnie w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się przepisy dotyczące rzeczy, a zgodnie z kodeksem cywilnym rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Organ podatkowy uznał takie stanowisko za nieprawidłowe. Podatnik zaskarżył interpretację, ale sąd pierwszej instancji nie podzielił jego racji. W ocenie sądu celem ustawy o ochronie zwierząt było zagwarantowanie zwierzętom traktowania przynależnego istotom żyjącym i zdolnym do cierpienia, a nie zaś zwolnienie z opodatkowania obrotu nimi.

Argumentów podatnika nie podzielił również Naczelny Sąd Administracyjny. Jak tłumaczył sędzia Antoni Hanusz, przeniesienie własności koni w drodze umowy sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pojęcie przedmioty materialne nie jest ograniczone jedynie do przedmiotów nieożywionych, ale swoim zakresem obejmuje zarówno przedmioty nieożywione, jak i żywe.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 2219/09