Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że wniesienie akcji czy udziałów do funduszu inwestycyjnego nie jest transakcją obojętną podatkowo, a podmiot otrzymujący certyfikaty w zamian za taki wkład niepieniężny otrzymuje przychód, który należy rozliczyć i zapłacić od niego podatek dochodowy.

W przedmiotowej sprawie spółka wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o interpretację podatkową. Po otrzymaniu niekorzystnej odpowiedzi złożyła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zdaniem spółki wniesienia akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w CIT. Przychód z takiej transakcji wystąpi dopiero w przyszłości, czyli w momencie dokonania obrotu certyfikatami inwestycyjnymi, tj. w chwili ich sprzedaży lub umorzenia.

WSA nie podzielił w pełni stanowiska spółki. Sąd zgodził się, że przychód z tytułu certyfikatów nastąpi w przyszłości, tj. w momencie ich zbycia lub umorzenia, jednak na etapie wcześniejszym powstaje przychód z tytułu zbycia udziałów i akcji.

Sprawa trafiła do NSA, który potwierdził interpretację organów podatkowych i sądu pierwszej instancji. NSA uznał, że wniesienie udziałów (akcji) oznacza ich odpłatne zbycie, a to, że spółka nie otrzymała za to pieniędzy, nie oznacza, że nie powstał przychód. To certyfikaty inwestycyjne funduszu stanowią ekwiwalent wartości pieniężnej. Podkreślić trzeba, że stanowisko NSA w tej kwestii nie jest w pełni jednoznaczne. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 2056/09