Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że przepisy ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wyłączają z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze celowe naliczane od nagród i premii.

Wynika to wprost z art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT. Przepis stanowi, że nie uważa się za koszty składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jak stwierdził sąd, ustawodawca nie wyłączył więc z kosztów nagród i premii wypłacanych z zysku firmy. Gdyby prawidłowe było stanowisko przeciwne, to wtedy żadne wypłaty z zysku nie mogłyby być kosztami podatkowymi, co byłoby absurdem. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 1496/10