Zapadł wyrok niekorzystny dla spadkobierców, którzy sprzedają nieruchomości nabyte w spadku. Jak orzekł WSA w Warszawie, przychodu ze sprzedaży takiej nieruchomości nie można pomniejszyć o koszty kredytu hipotecznego, który zaciągnął spadkodawca. Sąd przyznał, że przepisy obowiązujące w 2007 roku nie przewidywały żadnych ulg ani zwolnień w podatku dochodowym w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.

Skarżąca nabyła po zmarłym ojcu w marcu 2007 roku udział w użytkowaniu wieczystym części nieruchomości oraz współwłasność budynku. Ojciec nabył ten budynek na kredyt. W listopadzie 2007 roku córka przyjęła spadek wraz z długiem. Ponieważ nie była w stanie spłacać kredytu, sprzedała udział w użytkowaniu wieczystym oraz budynek i spłaciła zobowiązanie. Powstał jednak problem, jak rozliczyć PIT od tej transakcji. Zdaniem skarżącej powinna zapłacić podatek od kwoty sprzedaży pomniejszony o koszty kredytu. Sąd zdecydował, że 19-proc. podatek trzeba zapłacić od kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Można go pomniejszyć o koszty, ale nie o kredyt.

– Kosztem uzyskania przychodów w tej sytuacji mogą być jedynie wydatki, które skarżąca poniosła na nieruchomość i które zwiększyły jej wartość. Muszą być one udokumentowane fakturami VAT – wyjaśnia Piotr Ożarowski, doradca podatkowy z kancelarii LTA.

Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 1528/10