Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki akcyjnej, która domagała się stwierdzenia nadpłaty z wniosku złożonego już po terminie przedawnienia. Sąd zgodził się z organami podatkowymi, że w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2009 r. podatnik nie mógł się skutecznie domagać stwierdzenia nadpłaty w CIT po upływie 5 lat od daty złożenia deklaracji podatkowej.

– Postępowanie o stwierdzenie nadpłaty nie jest tożsame z postępowaniem wymiarowym – podkreślił sędzia sprawozdawca Maciej Kurasz.

Wniosek o nadpłatę za 2001 rok spółka złożyła w grudniu 2007 roku. Fiskus umorzył postępowanie w sprawie, wskazując, że prawo do jego złożenia wygasa po upływie 5 lat od daty złożenia zeznania.

Podatniczka uważała, że organ podatkowy po otrzymaniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty powinien podjąć z urzędu wszelkie możliwe działania mające na celu określenie zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości, po czym wydać decyzję wymiarową i zwrócić nadpłacony podatek. W jej ocenie umorzenie postępowania doprowadziło do naruszenia konstytucyjnej zasady równości. Przy interpretacji przepisów zastosowanej przez organ podatkowy u jednych podatników można z urzędu przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję, na podstawie której nastąpi zwrot nadpłaconej kwoty. U innych, u których organ podatkowy nie musi przeprowadzić postępowania wymiarowego, nie ma możliwości odzyskania nadpłaconej kwoty podatku.

Ostatecznie spór trafił na wokandę. Jednak sądy obu instancji zgodnie przyznały rację fiskusowi. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1143/09