Wczorajszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczył stanu prawnego obowiązującego w 2008 roku, ale ma on zastosowanie również obecnie. Skarżąca spółka emituje kupony kulturalno-rekreacyjne. Ich celem jest zapewnienie przez pracodawcę możliwości korzystania przez pracowników z określonych usług kulturalnych i rekreacyjnych. Kupony można wymienić na bilety uprawniające do skorzystania z określonych usług kulturalnych i rekreacyjnych realizowanych w kinach, teatrach, salonach masażu, siłowniach, fitness klubach, basenach i wielu innych punktach na terenie całej Polski. Odbiorcami kuponów są firmy, które następnie przekazują je swoim pracownikom jako świadczenia dodatkowe.

Jak orzekł wczoraj sąd, wartość takich kuponów, które otrzymują pracownicy, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 2661/10