Naczelny Sąd Administracyjny odpowiedział wczoraj na pytanie prawne dotyczące refakturowania kosztów ubezpieczenia przez firmy leasingowe. Uznał, że podmiot świadczący usługi leasingowe musi włączyć do podstawy opodatkowania koszty ubezpieczenia leasingu. W ocenie poszerzonego składu NSA za taką tezą przemawia to, że opodatkowaniu podlega działalność gospodarcza.

– Dlatego decydujące znaczenie ma ekonomiczny cel podejmowanych przez podatnika działań – podkreśliła sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek. Sąd zwrócił uwagę na zasadę autonomii prawa podatkowego, której stosowanie jest szczególnie uzasadnione na gruncie VAT z uwagi na charakter tego podatku.

Zdaniem sądu w przypadku usług kompleksowych, takich jak leasing, któremu towarzyszy ubezpieczenie, nie można sztucznie rozgraniczać tych usług. Nawet jeśli na gruncie prawa cywilnego są to dwa odrębne świadczenia. NSA podkreślił, że chodzi o sytuacje, gdy usłudze leasingu towarzyszy usługa ubezpieczenia. Są one wtedy powiązane i mają charakter świadczenia kompleksowego.

W uzasadnieniu uchwały NSA nie zgodził się z zarzutem, że Polska błędnie implementowała przepisy unijne o świadczeniach złożonych. Sąd podkreślił, że orzecznictwo w tym zakresie jest ukształtowane. Wynika z niego, że świadczenia złożone ze względu na ich kompleksowość należy opodatkowywać jedną stawką VAT przynależną do usługi wiodącej.

W ocenie NSA w większości przypadków taka interpretacja jest korzystna dla podatników, bo w wielu sytuacjach usługa główna jest opodatkowana niższą stawką niż usługa pomocnicza. Co prawda sąd przyznał, że w przypadku usług leasingu powiązanych z ubezpieczeniem tak nie będzie, ale tylko z tego powodu NSA nie może zmieniać swojego dotychczasowego stanowiska.

Sąd wyjaśnił, że chociaż uchwała dotyczy stanu prawnego z 2006 roku, będzie miała zastosowanie również w obowiązującym stanie prawnym.

Sygn. akt I FPS 3/10.