Gminne organy podatkowe, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mają obowiązek wydać osobom fizycznym decyzję ustalającą podatek od nieruchomości na konkretny rok. W wielu przypadkach podatnicy przez lata nie płacą podatku, ponieważ organy podatkowe nie wydają decyzji. Jak orzekł sąd, jeśli nie nastąpiło przedawnienie zobowiązań, to organ podatkowy ma prawo wydać decyzję ustalającą podatek na rok obecny oraz za lata poprzednie. Oznacza to, że podatnik może otrzymać decyzje nakazujące mu zapłatę podatku nawet za pięć ostatnich lat. Nawet jeśli co roku nie są to spore kwoty, to pomnożone przez pięć mogą stanowić duże obciążenie finansowe dla podatnika. Sąd w omawianej sprawie uznał, że wydanie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości za lata poprzednie było prawidłowe. Przypomniał też, że podatnik, który nie ma środków na zapłatę podatku, może w odpowiednim trybie wystąpić do organu podatkowego o umorzenie zaległości.

Sąd rozstrzygnął również spór dotyczący wydania dwóch identycznych decyzji podatkowych za ten sam rok. WSA orzekł, że wydanie dwóch tożsamych decyzji różniących się jedynie sygnaturą jest sprzeczne z art. 207 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613). Zgodnie z tym ostatnim, organ podatkowy może wydać tylko jedną decyzję ustalającą podatek za dany rok. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 1364/09