Organy podatkowe opierając się na materiałach z postępowania karnego, zakwestionowały podatnikowi prawo do zaliczenia wydatków związanych z nabyciem złomu (wartości surowca od osób fizycznych) do kosztów uzyskania przychodów. Spółka podkreśliła jednak, że w postępowaniu karnym udowodniono nielegalną działalność związaną z obrotem złomem, ale na wcześniejszych etapach. Bezpośredni zakup złomu przez skarżącego był już obrotem legalnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt: I SA/Ol 250/10) orzekł, że fakt nielegalnego obrotu na wcześniejszych etapach, w których podatnik nie uczestniczył, nie może przesądzać o zakwestionowaniu prawa do zaliczenia wydatków do kosztów. W postępowaniu podatkowym nie udowodniono ani tego, że podatnik nie poniósł wydatków, ani tego, że nie doszło do dostawy towaru. Co więcej, na koszty nie wpływają również nieprawidłowości dokumentacyjne wynikające z ustawy o odpadach.

Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z kancelarii prawnej Witold Modzelewski, zwraca uwagę, że wyrok WSA w Olsztynie zrywa z dotychczasową, niezgodną z przepisami praktyką prowadzenia postępowań w sprawie złomu, w których organy podatkowe opierają się na materiałach z postępowań karnych oraz nie podejmują prób zakwestionowania transakcji.

Ważne

Fakt nielegalnego obrotu złomem na etapach, w których podatnik nie uczestniczył, nie może przesądzać o zakwestionowaniu jego prawa do zaliczenia spornych wydatków do kosztów