Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jakie wydatki może zaliczyć firma organizująca spotkania integracyjne dla pracowników, klientów i kontrahentów. Istota rozstrzygnięcia opierała się na rozgraniczeniu, które wydatki można zaliczyć do wydatków o charakterze reklamowym (te można zaliczyć do kosztów podatkowych), a które należy zaliczyć do wydatków na reprezentację (nie można zaliczyć do kosztów).

Skarżąca organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne, w których uczestniczą klienci, kontrahenci, pracownicy i współpracownicy. Dodatkowo, dla pracowników organizowane są szkolenia. Celem tych imprez jest m.in. zapoznanie klientów z produktami firmy, podniesienie rozpoznawalności marki oraz zwiększenie wiedzy pracowników o produktach.

Zdaniem spółki wszystkie powyższe wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zdaniem spółki koszty imprez integracyjnych i szkoleń są kosztami pośrednimi o charakterze reklamowym.

Minister finansów, który wydał interpretację, zgodził się ze spółką, że wydatki na szkolenia i imprezy integracyjne dla pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych. Minister nie podzielił jednak stanowiska dotyczącego możliwości uznania za takie koszty wydatków na imprezy dla klientów i kontrahentów. Sąd podzielił stanowisko ministra. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego spółka nie może odliczyć wydatków na uczestnictwo w imprezach integracyjnych kontrahentów i klientów, ponieważ są to wydatki na reprezentację. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT wydatków na reprezentację nie uważa się za koszty.

Sąd wyjaśnił także, że o charakterze organizowanej imprezy (reklamowa lub reprezentacyjna) nie może decydować to, czy na plakatach, banerach lub innych przedmiotach znajduje się logo firmy. Nawet jeśli emblematy firmowe są prezentowane podczas spotkania, nie oznacza to automatycznie, że impreza ma charakter reklamowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 2257/09