Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, jak należy opodatkować przychody pracowników z tytułu udziału w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę. W analizowanej przez izbę sprawie firma organizuje imprezy integracyjne (sportowe) dla pracowników. Mają one charakter otwarty, co oznacza, że udział w nich mają prawo brać wszyscy pracownicy. Opłata za tak zorganizowaną imprezę najczęściej ma formę opłaty zryczałtowanej. W praktyce pracodawca nie posiada informacji, który z pracowników z tej imprezy skorzystał (nawet jeśli skorzystał, to nie ma informacji w jakim zakresie).

Według poznańskiej izby przy takim stanie faktycznym, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie opłata jest wznoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik z usług korzystał, czy też nie, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanych imprez. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy konkretny pracownik rzeczywiście otrzymał świadczenie i jaka jest jego wartość.

W konsekwencji wartość tych wydatków na rzecz pracowników z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej nie stanowi dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 września 2010 r. (nr ILPB2/415-152/09/10-S/TR).