Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który dokonywał sprzedaży papierosów na niemiecki prom zacumowany w polskim porcie. Sąd uznał, że skarżący błędnie potraktował sprzedaż jako wewnątrzwspólnotową dostawę i bezpodstawnie zastosował 0-proc. stawkę VAT. Jak podkreślił sędzia NSA Adam Bącal, dostawa towaru na statek obcej bandery cumujący na wodach terytorialnych Polski jest dostawą krajową. Takie stanowisko w pełni podzielono w doktrynie i piśmiennictwie podatkowym.

W sprawie chodziło o VAT za wrzesień 2005 r. Organy podatkowe uznały, że podatnik bezpodstawnie zastosował 0-proc. stawkę VAT do sprzedaży papierosów na niemiecki prom. Okazało się, że niemiecka firma nie dokonała potwierdzenia ich wywozu. Co więcej, oświadczyła, że papierosy zostały sprzedane na pokładzie promu na polskich wodach terytorialnych.

Ostatecznie podatnik zaskarżył niekorzystną decyzję do sądu. W jego ocenie miał prawo sądzić, że papierosy zostaną wywiezione z kraju i mogą być objęte procedurą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ponadto dostawa na statek niemieckiej bandery jest tożsama z dostawą na terytorium Niemiec.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1903/08