Dokonanie rocznej korekty VAT jest jednym z obowiązków, z jakich trzeba się wywiązać po zakończeniu roku podatkowego. Ciąży on na podatnikach, którzy w trakcie poprzedniego roku dokonywali zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną z VAT. Mogą oni bowiem odliczyć jedynie część VAT naliczonego. W sytuacji gdy wyodrębnienie zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną nie jest możliwe, konieczne jest dokonanie rocznej korekty VAT. W dzisiejszym Przewodniku wyjaśniamy, w jaki sposób wywiązać się z tego obowiązku.
Kwestie związane z przeprowadzeniem rocznej korekty podatku od towarów i usług należy rozpocząć od przeanalizowania podstawowych zasad dotyczących możliwości odliczania VAT od nabywanych towarów i usług. Zaznaczmy zatem, że – co do zasady – podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Z zasady tej wynika zatem, że odliczenie VAT może nastąpić jedynie od towarów i usług nabywanych w celu wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych. Jeśli podatnik wykonuje czynności nieopodatkowane, możliwość odliczenia podatku co do zasady nie wystąpi. Jeśli wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i nieopodatkowane, odliczenie podatku będzie możliwe jedynie w zakresie czynności opodatkowanych. Sytuacja taka jest jednym z przypadków, w których obowiązkowe jest dokonanie rocznej korekty VAT.
Zaznaczmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, korekty VAT dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty. Z zasady tej wynika zatem, że korekty dokonuje się w deklaracji VAT-7 za styczeń lub w deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za pierwszy kwartał. W przypadku natomiast zakończenia działalności gospodarczej korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak poprawnie dokonać rocznej korekty VAT