Pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę i część czasu pracy poświęcają na wytworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego, mogą stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów – wynika z piątkowego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd podkreślił, że do podwyższonych kosztów są uprawnieni pracownicy, w sytuacji gdy rezultatem ich pracy jest utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Nie jest istotne natomiast to, aby zakres pracy twórczej wynikał z zapisów umowy o pracę. Sąd wyjaśnił jednak, że poza wytwarzaniem utworów muszą być jednak spełnione dodatkowe warunki.

Przede wszystkim fakt uzyskiwania dochodów z pracy twórczej wymaga ewidencjonowania. Skarżąca spółka spełniała ten wymóg, bowiem prowadziła ewidencję, która pozwalała ustalić, ile czasu pracownik poświęca na pracę twórczą (w rozumieniu prawa autorskiego), a ile na pozostałe obowiązki. Ponadto prawa do utworów powstających w wyniku pracy twórczej zatrudnionego pracownika muszą przechodzić na pracodawcę.

Jeśli te warunki zostaną łącznie spełnione, to – zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT – podatnikowi przysługują 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Wyjaśnijmy, że sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej wydanej przez ministra finansów.

Jak wyjaśnił wojewódzki sąd administracyjny, podwyższone koszty nie będą przysługiwały pracownikowi, jeśli nie ma możliwości wykazania, jaka część wynagrodzenia jest należna za pracę twórczą. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 1314/09