ORZECZENIE

Wczorajszy, korzystny wyrok WSA w Warszawie to konsekwencja wyroku ETS w sprawie Magoora (sygn. akt C-414/07), w którym Trybunał uznał, że art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy nie pozwala na ograniczenie prawa do odliczenia VAT po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Skarżącej spółce przed 1 maja 2004 r. przysługiwało prawo do odliczenia VAT od paliwa do samochodów z homologacją, czyli samochodów ciężarowych (z kratką), które były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Po 1 maja 2004 r. na mocy nowej ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) spółka utraciła prawo do odliczenia VAT od paliwa. Spółka twierdziła jednak, że prawo takie przysługuje jej nadal, a wprowadzone ograniczenie do odliczenia jest niezgodne z art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy oraz art. 176 Dyrektywy 112. Organy podatkowe twierdziły natomiast, że spółce nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od paliwa do samochodów z kratką (z homologacją) po 1 maja 2004 r., bowiem nie pozwalają na to przepisy ustawy o VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie powołał się na rozstrzygnięcie ETS w sprawie Magoora i uznał, że podatnikowi nadal (po 1 maja 2004 r.) przysługuje prawo do odliczenia VAT od paliwa do samochodów z kratką. Sąd uzasadniał, że skoro przed przystąpieniem do Unii Europejskiej ustawa o VAT dawała prawo do odliczenia podatku od paliwa do tego rodzaju aut, to biorąc pod uwagę wyrok ETS, Polska nie mogła ograniczyć tego prawa, a zatem podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od samochodów z kratką.

Sygn. akt III SA/Wa 154/09

(nieprawomocny)