ORZECZENIE

Zdaniem podatnika środki, z których finansowane było jego wynagrodzenie, pochodziły z bezzwrotnej pomocy, a zadania, które wykonywał, były bezpośrednio związane z realizacją projektu, na który UE przeznaczyła środki. Uważał, że podlega zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT i złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Uczelnia, która go zatrudniała, wypłacała wynagrodzenie z własnych środków, ale ostatecznie wynagrodzenie było pokrywane ze środków UE. Według organów podatkowych to uczelnia zatrudniająca skarżącego była beneficjentem, a wypłaty pochodziły z jej środków. Skarżący nie zgodził się z tym i złożył skargę do sądu.

WSA oddalił skargę. Uznał, że dla zwolnienia nie ma znaczenia, że wynagrodzenie wypłacono ze środków uczelni, a następnie zrefundowano ze środków pomocowych. Ważne, aby ostatecznie było pokryte ze środków objętych zwolnieniem. Sąd zgodził się, że podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu była uczelnia, gdyż realizującym bezpośrednio cel programu jest podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację projektu i który ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie. Skarżący nie ponosił takiej odpowiedzialności i był tylko osobą, której podatnik bezpośrednio realizujący cel zlecił wykonanie czynności w związku z realizacją programu. Skarżącego nie można uznać za podmiot realizujący bezpośrednio cel programu i nie może on korzystać ze zwolnienia z PIT.

Sygn. akt I SA/Bd 788/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24