ORZECZENIE

Trybunał Konstytucyjny wczoraj uznał, że przepisy Ordynacji podatkowej, które nie przewidują dla byłych wspólników spółki cywilnej po jej likwidacji prawa do odzyskania nadpłaconego VAT, są niezgodne z konstytucją.

W ocenie TK art. 75 par. 2 pkt 1 lit. b) i par. 3 oraz art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim nie regulują trybu stwierdzenia nadpłaty i prawa do korekty dla byłych wspólników, naruszają zasadę państwa prawnego.

Trybunał podkreślił, że były wspólnik odpowiada za długi podatkowe spółki cywilnej, ale nie może otrzymać nadpłaconego VAT. Ustawodawca nie może pomijać procedury zwrotu nadpłaty. Zwłaszcza że jest to instytucja, która ma doprowadzić do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

W sprawie zapadło jedno zdanie odrębne. Sędzia Maria Gintowt-Jankowicz uznała, że postępowanie w sprawie powinno być umorzone. W jej ocenie taki wyrok niczego nie uchyla, ale niczego też nie dodaje do przepisów. Nie uzupełnia norm, bo Trybunał nie może zastępować ustawodawcy.

Pytanie prawne sądu administracyjnego zostało skierowane w związku ze skargą byłej wspólniczki spółki cywilnej. Dwuosobowa spółka prowadziła działalność przez kilka lat. W 2006 roku złożyła zgłoszenie o wykreślenie z rejestru VAT z uwagi na likwidację. Potem okazało się, że w poszczególnych miesiącach 2001 roku spółka nadpłaciła VAT. Kiedy wspólniczka złożyła wnioski o stwierdzenie nadpłat za kolejne okresy, organy umorzyły postępowanie. Wyjaśniły, że uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz do korekty deklaracji przysługuje podatnikowi, tj. spółce cywilnej. Byli wspólnicy nie są następcami prawnymi, więc po likwidacji spółki nie ma komu zwrócić pieniędzy.

Sygn. akt P 80/08

Więcej: www.trybunal.gov.pl