ORZECZENIE

Spółka dokonała transakcji w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Fiskus zakwestionował zastosowanie 0-proc. stawki VAT. Wskazał, że w czasie dokonywania transakcji spółka nie miała dokumentów potwierdzających dostawę. Brak dokumentacji, warunkującej zastosowanie 0-proc. stawki VAT, powoduje, że spółka powinna rozliczyć dostawę według stawek obowiązujących dla poszczególnych towarów.

Spółka nie zgodziła się z taką interpretacją i zaskarżyła decyzję. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sam brak dokumentacji potwierdzającej dostawę nie pozbawia podatnika prawa do zastosowania 0-proc. stawki VAT. Polskie przepisy muszą być interpretowane w zgodzie z prawem UE. W jego ocenie, organy podatkowe mogą zakwestionować 0-proc. stawkę VAT, tylko jeśli wykażą, że WDT nie miała miejsca lub podatnik dopuścił się innych nadużyć.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1882/07