ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że osoba niepełnosprawna lub podatnik mający taką osobę na utrzymaniu, jeśli chce odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne, a zatem np. związane z używaniem samochodu koniecznego do przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, musi je udokumentować. W przeciwnym razie nie może skorzystać z odliczenia od dochodu takich wydatków.

W tym samym wyroku sąd uznał również, że podatnik nie musi skorzystać z ulgi internetowej w pełnej wysokości. Z faktur VAT wynikało, że podatnik poniósł wydatki w kwocie ponad 443 zł, natomiast w zeznaniu rocznym odliczył jedynie 363,90 zł. Zdaniem sądu organ podatkowy nie ma prawa ingerować w takie rozliczenie, bowiem skorzystanie z ulgi internetowej jest uprawnieniem podatnika. Jeśli więc kwota mieści się w ustawowym limicie, to podatnik może odliczyć tyle, ile wykazał w zeznaniu.

Sygn. akt I SA/Bd 579/08 (nieprawomocny)