1 proc. to niby niedużo, ale gdy podatników jest wielu, może się z niego uskładać całkiem pokaźna suma. Swój 1 proc. od lat przekazuję Fundacji Viva walczącej o prawa zwierząt i wiem, jak bardzo te wpłaty są potrzebne. Dlatego cieszy mnie bardzo fakt, że ustawodawca rozszerza krąg podatników, którzy będą mogli przekazywać swoją część podatku. Od nowego roku obejmie on także tych, którzy w danym roku osiągną dochody tylko ze sprzedaży nieruchomości. Pierwszego odliczenia można będzie jednak dokonać, dopiero rozliczając 2009 rok. W rezultacie organizacje swój 1 proc. dostaną w 2010 roku. Trochę szkoda...