Dzięki doskonałej współpracy z Ministerstwem Finansów udało się zebrać dużo bardziej dokładne i bardziej miarodajne dane niż w latach poprzednich. Umożliwiło nam to bardziej obiektywną ocenę osiągnięć i potknięć przedstawicieli fiskusa. Tych ostatnich jest zresztą coraz mniej, co widać po wynikach w zakresie skuteczności przed sądami. Spraw przegrywanych przez urzędy i izby skarbowe jest coraz mniej, mimo że przepisy nie są wcale proste. I chociaż do ideału nadal jeszcze trochę brakuje, to przecież musimy pamiętać, że osiągnięcie stuprocentowej skuteczności jest w praktyce niemożliwe.